Veelgestelde vragen

 

Wat is de filosofie van StratosClub?

StratosClub werkt vanuit de overtuiging en filosofie dat ondernemers het meest geholpen zijn met kennis en ervaring van andere ondernemers; mensen met dezelfde achtergrond en zonder andere agenda dan kennisdelen. Wij faciliteren dit door deze ondernemers in een kleine en veilige groep bij elkaar te brengen onder begeleiding van (top)ondernemers (die wij ‘mentoren’ noemen) die zorgen voor het groepsproces van kennisdeling.

 

Wat is StratosClub?

Bij StratosClub kun je profiteren van de meedenkcapaciteit en het advies van andere ondernemers. StratosClub is exclusief voor leden. Om te ervaren hoe ons concept werkt en om vertrouwd te raken met het gevoel van een club is het essentieel om eerst deel te nemen aan een StratosClub Groep. Oud deelnemers kunnen direct lid worden. Wanneer je lid bent kan je zonder verdere kosten deelnemen aan alle workshops, kennissessies en bedrijfsbezoeken. Of zelf een kennissessie initiëren.

 

Wat is een StratosClub Groep?

Bij StratosClub werken we met StratosClub Groepen, kleine groepjes van circa 6 – 8 ondernemers uit verschillende branches en uiteenlopende persoonlijkheden die in de veilige en vertrouwde omgeving van een groep met elkaar kunnen klankborden en sparren.

 

Wat levert StratosClub mij op?

StratosClub scoort hoog in tevredenheidsonderzoeken. Ondernemers typeren StratosClub als een leerschool, waar je vooral een persoonlijke groei doormaakt. Deelname aan StratosClub maakt ondernemers bewust van de eigen bedrijfssituatie en de rol die zij zelf in het bedrijf innemen. Door deze bewustwording krijgt de ondernemer meer inzicht in kansen voor de groei en kwaliteitsverbetering van zijn of haar bedrijf.

 

Hoeveel tijd kost StratosClub?

Als je deelneemt aan je eerste StratosClub groep stel je samen met je groepsgenoten de agenda vast voor minimaal een jaar. Je ziet elkaar één dagdeel per maand, de StratosClub bijeenkomsten vinden plaats van 16.00 tot 20.00 uur. De praktijk laat zien dat men na het eerste jaar meestal het vervolgtraject ingaat in een StratosClub Vervolg Groep.

 

Wat is het verdienmodel van StratosClub?

StratosClub is veel dank verschuldigd aan haar team van circa 20 StratosClub Mentoren, die hun uren voor het faciliteren en begeleiding van de groepen, ‘om niet’ inzetten. Voor het acquireren en het bezoeken van ondernemers, het in maatwerk bij elkaar brengen van ondernemers in groepen, het zoeken en accrediteren van passende mentoren bij de verschillende groepen, berekent StratosClub kosten aan de deelnemers. Deze inkomsten zijn nodig voor het dekken van de kosten van een gewone bedrijfsvoering, zoals voor ieder ander bedrijf. Denk daarbij aan kosten voor secretariaat, marketing, telefonie, huur, etc.

 

Wanneer starten de nieuwe StratosClub Groepen?

Elk voor- en najaar starten er nieuwe StratosClub Groepen. Een nieuwe groep gaat pas van start wanneer voldoende ondernemers met kennis en ervaring aanwezig zijn om kruisbestuiving, interactie en wisselwerking te kunnen garanderen. Het is maatwerk!

 

Wat is de rol van een StratosClub Mentor?

Iedere StratosClub Groep wordt begeleid door twee StratosClub Mentoren. Zij opereren altijd als duo. Bij het zoeken van mentoren voor een groep wordt rekening gehouden met hoe de mentoren elkaar aanvullen op vaardigheden, kennis en aanpak. De rol van de mentoren is faciliteren en niet adviserend. De mentoren zijn ervaren ondernemers en hebben veel affiniteit en ervaring met coaching. Nieuwe mentoren ondergaan vooraf een selectieprocedure.