PRIVACY STATEMENT

 

Deze pagina is voor het laatst aangepast 10 oktober 2022

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina leest u welke gegevens we
verzamelen als u de website en/of diensten van StratosClub gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren.
StratosClub respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
StratosClub handelt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Wie is StratosClub?

StratosClub is de handelsnaam van Stichting Stratos, gevestigd aan de Druivenstraat 47 te 4816 KB Breda en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
67210082, heeft als missie: “StratosClub biedt ondernemers een veilige omgeving, waarin mensen van elkaar leren en zich kunnen ontwikkelen als persoon én ondernemer”.

 

Welke persoonsgegevens verzamelt en verwerkt StratosClub?

Op de website van StratosClub kunt u bekijken welke diensten wij aanbieden en het contactformulier versturen.

Wanneer u een vraag via het contactformulier verstuurt vragen we u om de volgende (persoons) gegevens te verstrekken:

 • Naam;
 • E-mailadres.

Wanneer u e-mails of andere berichten naar ons verzendt, bewaren we die berichten. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van StratosClub of die van een derde partij in de EER.

Wanneer u zich aanmeldt als lid van StratosClub of als aspirant deelnemer van een Stratos Groep vragen we u om de volgende (persoons)gegevens te verstrekken:

 • Naam;
 • Bedrijfsnaam;
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres.

Om de website optimaal te laten werken, wordt automatisch gegenereerde informatie over uw gebruik van de website verzameld en verwerkt. Het optimaliseren van de dienstverlening bestaat
onder meer uit technische aanpassingen, voor bijvoorbeeld het goed weergeven van pagina’s en het beveiligen van de website.
De informatie die wordt verzameld bestaat uit het type apparaat (computer, mobiel, tablet) dat uw gebruikt, uw IP-adres (nummer van uw apparaat dat het mogelijk maakt uw apparaat te herkennen), het type browser, het besturingssysteem dat u gebruikt, en de pagina’s die u op website bezoekt en de items die u bekijkt. Daarnaast houden wij bij de hostname die bij het IP-adres hoort, inlogsessie gegevens en gekozen waardes bij.

 

Voor welke doeleinden en op basis van welke rechtsgronden wordt de verzamelde informatie gebruikt?

Uw informatie zal voor de volgende doeleinden, en op basis van de volgende rechtsgronden, worden gebruikt en worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Categorie persoonsgegevens Bewaartermijn Grondslag
NAW gegevens Maximaal 7 jaar Overeenkomst
Telefoonnummer en e-mailadres Maximaal 7 jaar Overeenkomst
Bankgegevens Maximaal 7 jaar Overeenkomst
Overige persoonsgegevens Maximaal 2 jaar Toestemming

 

Het gebruik van uw gegevens is noodzakelijk voor:

 • de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent;
 • het informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • het factureren en het afhandelen van uw betalingen;
 • het verstrekken van uw gegevens op basis van wet- en/of regelgeving;
 • het verstrekken van uw gegevens aan onze coaches.

In enkele incidentele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden, wanneer dit voor het uitvoeren van de dienstverlening noodzakelijk is. De werknemers van StratosClub zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

 

Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen?

Uw gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of op die van een derde partij. StratosClub maakt gebruik van servers binnen de EER.

 

Op welke wijze wordt uw persoonlijke informatie beschermd?

StratosClub neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@stratosclub.nl 

 

Cookies

Via deze website kan StratosClub gebruikmaken van functionele cookies. Hiermee wordt informatie in de vorm van een tekstbestand op de harde schijf van uw apparaat opgeslagen. Cookies worden
gebruikt om de website op een gebruiksvriendelijke manier te leveren of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door StratosClub en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens die wij van u in een computerbestand hebben naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@stratosclub.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens door u is gedaan, kunnen wij u vragen om u te identificeren. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

StratosClub wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze website en daarbij wordt de laatstgenoemde wijzigingsdatum vermeld. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 

Vragen en feedback

StratosClub controleert regelmatig of ze aan deze privacyverklaring voldoet. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen via info@stratosclub.nl.