Eric Verheijen

“De mooiste dingen zijn ontstaan op momenten van kwetsbaarheid en openheid. Als je écht verder wilt komen is dat hard werken, maar vooral open staan voor hulp en nieuwe inzichten.”

Lyfter

Mijn motivatie als StratosClub Coach:
Ik vind het daarom heerlijk om ‘kennis te delen’, wat eigenlijk neerkomt op het delen van mooie ervaringen en sterke verhalen. Zeker op gebied van ondernemen ga ik graag het gesprek aan. Je kan me ’s nachts echt wakker maken voor een goed ondernemersverhaal. Ondernemen is in mijn beleving passie-gedreven. En dat maakt het voor mij extra mooi. Ik deel dus graag mijn ervaringen en sterke verhalen, maar hoor ze graag ook van anderen. Mezelf open opstellen als ondernemer zorgt ervoor dat ik er ook veel voor terug krijg. Dat is misschien wel een van mijn belangrijkste motivaties om open te delen waar ik als ondernemer zoal mee bezig ben: ik krijg er ontzettend veel voor terug. Hoe meer ik deel, hoe meer ik krijg. Hoe meer ik krijg, hoe meer ik wil delen.

Waar sta ik voor:
Ik vind het belangrijk om vanuit vertrouwen met elkaar in gesprek te kunnen. Zo heb ik StratosClub zelf ook ervaren: een besloten groep ondernemers die zich open en bloot durven op te stellen, zodat je elkaar als groep écht verder kunt helpen.